top of page

Alarmavdelningen

Alarmavdelning har idag ca. 30 aktiva medlemmar. Alarmavdelningen har övning varje vecka förutom på sommaren då vi har en liten paus med veckoövningarna. Veckoövningarna består av t.ex. praktiska övningar, teori, föreläsningar eller exkursioner. Manskapet och befälet deltar i kurser när sådana ordnas.

Kårchefen och vicekårchefen har huvudansvaret över övningarna, dessutom finns fyra hjälputbildare.

Alarmeringen sker via textmedelanden från Österbottens nödcentral.

IMG_8800.JPG

Ungdomsavdelningen

Ungdomsverksamhet ända från 1958 finns för ungdomar i åldern 10-16 år. Undgomarna lär sig såväl teoretiska som praktiska saker om brand- o. räddningsväsendet. Huvudansvaret över ungdomsavdelningen har ungdomsledaren och en ungdomsutbildare.

Övningsprogram våren 2024

Första övningskvällen 8.2 kl 18:30! Temat är kall rökdykning. Vi övar i två grupper enligt svårighetsgrad.

Vårens program som helhet publiceras snart.

 

Notera att ändringar i programmet kan uppkomma.

Veteranklubben

Veteranklubben har ca. 20 medlemmar i åldern 55- och träffas regelbundet. Man har trevlig samvaro, föreläsningar och exkursioner. Veteranerna är flitiga talkoarbetare.

IMG_8794.JPG
bottom of page